Kulttuuriyhteistyöhanke Japanin ja Suomen välille

KULTTUURIYHTEISTYÖHANKE JAPANIN JA SUOMEN VÄLILLE

Lahden Runomaraton ry on käynnistänyt Silta Japaniin -pilottihankkeen. Hankkeessa käynnistetään säännöllinen kulttuurivaihtoon perustuva yhteistyö Lahden ja Japanin välille.

Hankkeen tarkoitus on suunnitella Lahteen kulttuuria sisältävä tapahtumasarja ”Japanin viikot” kesäkuulle 2018. Tapahtumasarjaan on suunniteltu muun muassa taidenäyttely Sibeliustaloon ja ulkoilmakonsertti Vesijärven läheisyyteen. Tapahtumien järjestämistä varten selvitetään vuosien 2018 ja 2019 kulttuuritilaisuuksien rahoitusmahdollisuudet. Hankkeessa myös tuotteistetaan vuoden 2018 kulttuuritapahtumat kansainvälistä markkinointia varten Lahti Region Oy:n avulla. Päijät-Hämeen Liitto on myöntänyt 1.11.2017 hanketta varten maakunnan kehittämisrahaa.

Lahden Runomaraton ry on nimennyt hankkeen selvitys- ja koordinointityöhön filosofian maisteri Sanna Virran. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös yhdistyksen pääsihteerin tehtävät.


CULTURE EXCHANGE PROJECT BETWEEN JAPAN AND FINLAND

Lahti Poetry Marathon has created a pilot project called ” Bridge to Japan” in order to start and develop regular culture exchange between the city of Lahti and Japan.

Within the project, the Lahti Poetry Marathon is planning to organize a series of culture events, ”Japan weeks”, to be held on June 2018 in Lahti city. The culture events include e.g. art exhibition in Sibeliushall and open air concert by the Lake Vesijärvi. One of the purposes of the project is to find out financial instruments for organizing the culture events during the years 2018 and 2019. With the help of Lahti Region Ltd, the project aims also to productize the culture events for the international marketing. The Päijät-Häme regional council has supported the project with development project grant on November 2017.

The Lahti Poetry Marathon has nominated M.A. Sanna Virta to coordinate the project. Virta is also a Secretary General of the Lahti Poetry Marathon.