Jouko Skinnarin muistorahaston apurahat

Lahtelaisen valtiopäiväneuvoksen Jouko Skinnarin (1946–2016) muistorahasto jakoi ensimmäiset apurahansa perjantaina 8.3.2019. Tuhannen euron apurahat saivat Lahden Pelastakaa Lapset ry, Lahti Block Party ry ja Lahden Runomaraton ry. Yhdistykset saivat tunnustukset niiden tekemästä arvokkaasta työstä Lahdessa ja Päijät-Hämeessä.

Apurahojen jaon perusteluissa mainittiin mm. että Pelastakaa Lapset on yhdistys, joka edistää lapsiperheiden hyvinvointia, tukee ennaltaehkäisevää perhetyötä sekä avustaa syöpää tai muuta vakavaa sairautta sairastavia perheitä. Lahti Block Party on maksuttoman urbaanin kaupunkitapahtuman järjestäjä, joka toimii pääosin talkootyöllä. Runomaraton on kulttuurijärjestö, joka toimii laajasti Jouko Skinnarin viitoittamalla tiellä järjestäen sanataiteen sektorilla monitaiteellisia tapahtumia ja kilpailuja. Jouko Skinnari toimi järjestön puheenjohtajana 30 vuotta.

Viime vuoden marraskuussa perustettu Skinnarin muistorahasto tukee yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat toimia laaja-alaisesti kulttuuria, koulutusta, tiedettä, sosiaalista ja taloudellista sekä ympäristön hyvinvointia kehittäen Suomessa ja kansainvälisesti.

(Kuva: Valtiopäiväneuvos Jouko Skinnarin muistorahasto jakoi Runomaratonille 1000 euron apurahan. Muistoyhdistyksen varapuheenjohtaja Tertta Saarikko luovuttaa apurahohjen jakokirjan Runomaratonin varapuheenjohtaja Sirkku Lindstamille ja Lasse Reijoselle.)